Agenda

woensdag 29 september 2021, 19.00 - 22.00 uur: Ondernemerscongres Beemster + Purmerend #datwerkt!

Ruimtebehoefte ondernemers bedrijventerreinen: Laat uw wensen weten via de enquête

Bent u als ondernemer actief op één van de bedrijventerreinen in de regio? Dan horen wij graag van u aan welke ruimte u nu of in de toekomst behoefte heeft. De gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland werken samen om ruimte te creëren voor ondernemen in de regio Waterland. We willen voldoende bedrijfslocaties voor de toekomst realiseren, die aansluiten bij de wensen van de ondernemers. Hiervoor hebben we nieuwe bedrijfslocaties in de regio verkend. Daarbij is overeenstemming bereikt over het gebied ten oosten van Baanstee Noord als nieuwe locatie. We stellen het op prijs als u uw wensen vóór 16 juni kenbaar maakt via de ondernemersenquête. Het invullen kost u ongeveer tien minuten.

Personeel aannemen? Vraag subsidie aan

Personeelstekort is voor 25% van de bedrijven een probleem (bron: CBS). Heeft u ook behoefte aan extra personeel, maar twijfelt u omdat de loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies en regelingen waarmee u de kosten van personeel aannemen kunt beperken.

Vraag nutsvoorzieningen en andere aansluitingen op tijd aan

Het aantal aanvragen voor nutsvoorzieningen en andere nieuwe aansluitingen is sterk gestegen. Het komt regelmatig voor dat deze aanvragen niet op tijd in behandeling kunnen worden genomen. En dat zorgt voor een langere doorlooptijd van de aanvraag. Houd rekening met een half jaar tot een jaar. Wees er dus op tijd bij en doe uw aanvraag ruim voor de start van de bouwwerkzaamheden. Ook is het verstandig om al in overleg met het nutsbedrijf te gaan zodra de geschatte vermogens bekend zijn. Wacht niet tot u precies weet wat nodig is. Ook dat levert weer onnodige vertraging op! Voor het aanvragen van nutsvoorzieningen en meer informatie kunt u terecht op de website mijnaansluiting.nl. Ook de duur van de werkzaamheden kan langere tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van het soort werk dat verricht moet worden. Neem daarvoor contact op met uw netbeheerder of met de aannemer.