Personeel

Gemeente Purmerend is aangesloten bij het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP), dit is een samenwerkingsverband van de regionale gemeenten en UWV. Het WSP ondersteunt werkgevers en bemiddelt mensen vanuit o.a. de participatiewet naar werk.


Je kunt vacatures eenvoudig bij het WSP aanmelden door middel van één telefoontje of via de website. Bij het WSP kun je ook terecht met vragen over (om)scholing, stageplekken of andere arbeidsgerelateerde vragen.


Wij werken samen met veel partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, diverse hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties.


Gemeente Purmerend en Gemeente Zaanstad hebben sinds januari 2018 het leer-werkbedrijf Werkom opgericht. Werkom werkt voor iedereen! Voor ieder mens dat werk zoekt. Voor iedere organisatie die (extra) werknemers nodig heeft. Wanneer vraag en aanbod elkaar niet automatisch vinden op de arbeidsmarkt werkt Werkom als verbinder. Het doel van alle activiteiten van Werkom is om kandidaat-werknemers te begeleiden naar (betaald) werk. Werkom creëert samen met haar opdrachtgevers en werkgevers kansen voor mensen die dat nodig hebben.